Aktualności

Zapytanie ofertowe-przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania powojskowego budynku przy ul. Artyleryjskiej 3s w Olsztynie na siedzibę Fundacji Radców Prawnych „Ius” wraz z terenem przyległym

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania powojskowego budynku przy ul. Artyleryjskiej 3s w Olsztynie na siedzibę Fundacji Radców Prawnych „Ius” wraz z terenem przyległym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 1.1 Dziedzictwo Kulturowe.

ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Radców Prawnych „Ius”, ul. Kopernika 10, 10-511 Olsztyn

NIP 739 386 80 40, REGON 281601820, KRS 0000508005.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego przyjętego uchwałą nr 3 Zarządu Fundacji Radców Prawnych „IUS” z dnia 19.04.2016 r.

Termin złożenia oferty: do dnia 29.08.2016, godzina 10:00

Data publikacji ogłoszenia: 29.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016

REGULAMIN 1/2016

Załączniki do zapytania (330 MB)
(plik na dysku Google – można zapisać na swoim dysku lub pobrać na swój komputer)