O Fundacji

Fundacja Radców Prawnych „Ius” w Olsztynie

NIP 739 386 80 40
REGON 281601820
KRS 0000508005

Podstawy prawne działania Fundacji Radców Prawnych „Ius”:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1268, z dnia 6 kwietnia 2001 r.) oraz postanowienia niniejszego Statutu – STATUT

Z dniem 1 grudnia 2017 roku Fundacja Radców Prawnych IUS z siedzibą w Olsztynie uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.