Sprawozdanie

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2022 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok

Bilans 31.12.2022 IUS

Informacja_2022

Rachunek 31.12.2022 IUS

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2021 rok

Bilans 31.12.2021 IUS

Rachunek 31.12.2021 IUS

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2020 roku

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

Bilans za 2020 rok

Rachunek zysków i strat za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Bilans Fundacja IUS