Fundator

Fundacja Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie została ustanowiona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.
Fundacja została powołana do życia aktem notarialnym, który został sporządzony w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Sabatowska – Notariusz w dniu 3 kwietnia 2014r. , Repertorium „A” Nr 1167/2014.