Organy Fundacji

W skład Zarządu Fundacji Radców Prawnych „Ius” wchodzą:

1) Michał Korwek – Prezes Zarządu

2) Olga Malinowska – Wiceprezes Zarządu

3) Jakub Bartoszewicz – Członek Zarządu

4) Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Członek Zarządu

W skład Rady Fundacji Radców Prawnych „Ius”:

1) Witold Lewandowski – Przewodniczący Rady

2) Aleksander Stusio – Wiceprzewodniczący Rady

3) Halina Domańska – Sekretarz Rady

4) Piotr Marciniak – Członek Rady

5) Jerzy Borkowski– Członek Rady