Strona główna Szkolenia, Konferencje Szkolenie OIRP

Zapraszamy na Sympozjum Szkoleniowe w RYNIE radców prawnych spoza OIRP Olsztyn

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-17.11.2018 r. odbędzie się sympozjum szkoleniowe w Hotelu ZAMEK RYN **** w Rynie, Plac Wolności 2 (http://www.ZamekRyn.pl/).

W załączeniu do pobrania program oraz karta zgłoszeniowa.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie do Fundacji IUS w Olsztynie do dnia 12 października 2018 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty;

Parking dla aut osobowych – bezpłatny.

Uwaga:

uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych. Podpisany dokument prosimy o przesłanie do organizatora  wraz z kartą zgłoszeniową.

 

Prezes Fundacji Radców Prawnych IUS

Michał Korwek

IUS Karta Zgłoszeniowa RYN 2018

Informacja IUS o przetwarzaniu danych Ryn (2)

Program szkolenia aktualizacja 7.11.2018

Zgoda dla Fundacji IUS na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku dot RYN