Strona główna Szkolenie OIRP

Zapraszamy na Sympozjum Szkoleniowe w RYNIE radców prawnych spoza OIRP Olsztyn

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-16.11.2019 r. odbędzie się sympozjum szkoleniowe w Hotelu ZAMEK RYN **** w Rynie, Plac Wolności 2 (http://www.ZamekRyn.pl/).

Zaplanowane tematy szkolenia:

  1. Umowy o roboty budowlane zarówno w obrocie prywatnym, jak i publicznym (z udziałem    publicznych zamawiających pzp).
  2. Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
  3. Szkolenie „miękkie”- Motywacja, odporność psychiczna i budowanie własnego potencjału zawodowego,  Zarządzanie motywacją –  ocena i motywacja pracowników w przestrzeni usług prawniczych.

W załączeniu do pobrania program oraz karta zgłoszeniowa.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie do Fundacji IUS w Olsztynie do dnia 11.10. 2019 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty;

Parking dla aut osobowych – bezpłatny.

Uwaga:

uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych. Podpisany dokument prosimy o przesłanie do organizatora  wraz z kartą zgłoszeniową.

 

Prezes Fundacji Radców Prawnych IUS

Michał Korwek

 

Program szkolenia

Zgoda dla Fundacji IUS na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku dot_RYN

Informacja IUS o przetwarzaniu danych Ryn

IUS Karta Zgłoszeniowa RYN 2019