Aktualności Strona główna Szkolenia, Konferencje Szkolenie OIRP

Zapraszamy na Sympozjum Szkoleniowe w Jastrzębiej Górze radców prawnych spoza OIRP Olsztyn

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-10.04.2016r. (czwartek-niedziela) odbędzie się po raz drugi 4-dniowe sympozjum szkoleniowe w Hotelu Astor *** w Jastrzębiej Górze (www.astorhotel.pl).
W załączeniu do pobrania ogłoszenie o szkoleniu oraz odpowiednie karty zgłoszeniowe dla radców prawnych spoza OIRP Olsztyn.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:
– wysłanie do Fundacji IUS w Olsztynie do dnia 20.02.2016 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty.
Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych.

Prezes Fundacji Radców Prawnych IUS
Michał Korwek

 

b IUS JG ZGLOSZENIE

c IUS program