Aktualności Strona główna Szkolenia, Konferencje Szkolenie OIRP

Zapraszamy na Sympozjum Szkoleniowe w Jastrzębiej Górze radców prawnych spoza OIRP Olsztyn

Uprzejmie informujemy, że w dniach 25-28 kwietnia 2019 r. (czwartek-niedziela) odbędzie się po raz czwarty 4-dniowe sympozjum szkoleniowe w Hotelu Astor *** w Jastrzębiej Górze (www.astorhotel.pl).

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie do Fundacji IUS w Olsztynie do dnia 1 kwietnia 2019 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

– zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie: zgody na przetwarzanie danych. Podpisany dokument prosimy o przesłanie wraz z kartą zgłoszeniową.

 

 Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych.

 

Prezes Fundacji Radców Prawnych IUS

Michał Korwek

 

Informacja IUS o przetwarzaniu danych Jastrzębia G.

Program Jastrzębia Góra 2019.3

Zgłoszenie dla radców prawnych spoza OIRP w Olsztynie

Zgoda dla Fundacji IUS na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku Jastrzębia Góra