Aktualności Strona główna Szkolenia, Konferencje Szkolenie OIRP

Zapraszamy na jesienne sympozjum szkoleniowe do Hotelu na Ptasiej Wyspie w Mikołajkach

Olsztyn, dnia 15.09.2016 r.

 

Szanowni Państwo,

Dotyczy: szkolenia radców prawnych

 

Szanowni Państwo

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 10, poz. 65 z póz. zm.) oraz umożliwiając wypełnienie obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie zawiadamia, że w dniach 24-26 listopada 2016 roku organizuje, Hotelu na Ptasiej Wyspie w Mikołajkachsympozjum szkoleniowe dla radców prawnych.

Zaplanowane tematy szkolenia:

 

  1. Dochodzenie należności przed sądami w Niemczech i Rosji.-Advokat Mikhail A. Kartashov, Dr Jur (Uni Sankt Petersburg), Kanzlei Dr Kartashov (Berlin).
  2. Postępowanie klauzulowe. Specyfikacja tytułów egzekucyjnych. Nadanie klauzuli wykonalności na następców i przeciwko następcom prawnym oraz małżonkowi dłużnika (problematy klauzuli wykonalności z ograniczeniem odpowiedzialności do przedsiębiorstwa). Klauzula na tytuł z prawem powstrzymania, spełnienia świadczenia wzajemnego – zagadnienia praktyczne. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Środki dowodowe w k.p.c. ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego – SSO w Olsztynie Agnieszka Żegarska
  3. Techniki walki ze stresem, szkolenie z asertywności, techniki rozmów z różnymi typami klientów; techniki rozmów z klientem agresywnym lub ogólnie osobą agresywną – psycholog mgr. Jacek Doliński

 Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia wpłacając  na rachunek bankowy wskazany w odpowiedniej karcie zgłoszeniowej  następujące kwoty:

  • 450 zł – radca prawny będący członkiem OIRP Olsztyn, zakwaterowanie w pokoju 2- osobowym;
  • 603,90 zł – radca prawny będący członkiem OIRP Olsztyn, zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym.
  • 1190 zł – radca prawny nie będący członkiem OIRP Olsztyn, zakwaterowanie w pokoju 2- osobowym. Płatność poprzez Fundację Radców Prawnych IUS.
  • 1490 zł – radca prawny nie będący członkiem OIRP Olsztyn, zakwaterowanie w pokoju 1- osobowym. Płatność poprzez Fundację Radców Prawnych IUS.

W przypadku wyboru pokoi 1-osobowych, przed wpłatą opłaty należy skontaktować się z OIRP w Olsztynie, celem uzyskania potwierdzenia, że limit pokoi 1-osobowych nie został wyczerpany.

Uczestnicy szkolenia dokonują wpłat na rachunek wskazany w treści odpowiedniego załącznika do „zgłoszenia”.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność  zgłoszeń i wpłat.

W sprawie wystawienia faktur przez OIRP w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie  tel. 89-527-98-63, e-mail: ag@oirp.olsztyn.pl

Izba będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

W sprawie wystawienia faktur przez Fundację Radców Prawnych IUS w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Fundacją Radców Prawnych IUS w Olsztynie  tel. 89-527-98-63, e-mail: biuro@fundacjaius.zamnet2.udl.pl 

Fundacja będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

Uwaga!

Radcowie prawni, za których koszt uczestnictwa w szkoleniu opłaca jednostka sektora finansów publicznych, przesyłają jedynie kartę zgłoszenia, bez konieczności uprzedniego dokonania opłaty.

OIRP w Olsztynie/Fundacja Radców Prawnych IUS będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających jednostek sektora finansów publicznych  w ciągu 7 dni od daty końca szkolenia z siedmiodniowym terminem płatności.

DZIEKAN

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Zapraszamy-na-sympozjum-szkoleniowe-w-mikolajkach-radcowie-spoza-oirp-olsztyn

Zgłoszenie-na-szkolenie-w-hotelu-na-ptasiej-wyspie-w-mikolajkach-radcowie-spoza-oirp-olsztyn

Program