Aktualności Strona główna Szkolenia, Konferencje

Zapraszamy radców prawnych spoza OIRP w Olsztynie na wiosenne szkolenie w Rewie 11-14 kwietnia 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-14 kwietnia 2023 r. (czwartek-niedziela) odbędzie się 4-dniowe sympozjum szkoleniowe w Hotelu Skipper **** w Rewie (www.hotelskipper.pl).

Dojazd do Rewy we własnym zakresie.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie do Fundacji IUS w Olsztynie do dnia 28.03.2024 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

– zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie: zgody na przetwarzanie danych.

Pobyt rozpoczyna się kolacją we czwartek (11.04.2024 r.). W piątek (12.04.2024 r.) nie przewiduje się obiadu. Pobyt kończy się śniadaniem w niedzielę (14.04.2024 r.) oraz wykładem.

W przypadku wyboru pokoi 1-osobowych, przed wpłatą opłaty należy skontaktować się z OIRP w Olsztynie, celem uzyskania potwierdzenia, że limit pokoi 1-osobowych nie został wyczerpany.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych.

Prezes Fundacji Radców Prawnych IUS

Michał Korwek

IUS_Zgłoszenie-dla-radców-prawnych-spoza-OIRP-w-Olsztynie

IUS_Informacja o przetwarzaniu danych Rewa