Aktualności Samorządy Szkolenia, Konferencje

SZKOLENIA DLA RADNYCH RAD GMIN, POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA

Fundacja Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie, powołana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie, zaprasza na odpłatne jedno- lub dwudniowe szkolenia dla radnych rad gmin, rad powiatów, rad sejmików województwa na następujący temat: ustawa samorządowa – uprawnienia i obowiązki Rady, Zarządu, Komisji Rady, organizacja pracy rady, tworzenie klubów radnych, inicjatywa uchwałodawcza komisji i radnych, oświadczenia majątkowe, ustawa o finansach publicznych, uchwalanie budżetu, diety i inne uprawnienia radnych finansowe (w tym koszty delegacji, szkoleń itp.), statuty jednostek samorządu.

Szkolenia odbywać się mogą w jednostkach samorządu terytorialnego lub możliwa jest organizacja szkoleń wyjazdowych.

Możliwość dostosowania programu, tematów, miejsca i terminu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.

Najwyższy poziom merytoryczny zapewnią wykładowcy, praktycy, będący radcami prawnymi zajmującymi się obsługą jednostek samorządu.

 

 

Fundacja Radców Prawnych „Ius”
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
Nr konta IDEA BANK S.A. 97 1950 0001 2006 0890 7990 0002

Tel. 89 527 98 63, fax. 89 523 79 80
e-mail: biuro@fundacjaius.zamnet2.udl.pl

Prezes Zarządu Fundacji Radców Prawnych „Ius”
Michał Korwek

Tel. 604 550 235
e-mail: zarzad@fundacjaius.zamnet2.udl.pl

DO POBRANIA Formularz zamówienia szkolenia