Aktualności Strona główna

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Fundacja Radców Prawnych „Ius” na podstawie rozdziału VIII pkt. 1 zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 29.04.2016 roku zawiadamia, że postępowanie w sprawie przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania powojskowego budynku przy ul. Artyleryjskiej 3s w Olsztynie na siedzibę Fundacji Radców Prawnych „Ius” wraz z terenem przyległym zostało unieważnione z powodu nieotrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w dniu wyboru oferty wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 

Poniżej link do informacji:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1038/aktualizacja-regulaminu-konkursu-nr