Aktualności

Wyjazdowe Sympozjum Szkoleniowe w Jastrzębiej Górze 25-28 maja 2017 r.

Zapraszamy
na Sympozjum Szkoleniowe w Jastrzębiej Górze
radców prawnych spoza OIRP Olsztyn
Uprzejmie informujemy, że w dniach 25-28 maja 2017r. (czwartek-niedziela) odbędzie się po raz trzeci 4-dniowe sympozjum szkoleniowe w Hotelu Astor *** w Jastrzębiej Górze (www.astorhotel.pl).
W załączeniu do pobrania ogłoszenie o szkoleniu oraz odpowiednie karty zgłoszeniowe dla radców prawnych spoza OIRP Olsztyn.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:
– wysłanie do Fundacji IUS w Olsztynie do dnia 10 kwietnia 2017 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty.
Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych.

Uwaga!
Radcowie prawni, za których koszt uczestnictwa w szkoleniu opłaca jednostka sektora finansów publicznych, przesyłają jedynie kartę zgłoszenia, bez konieczności uprzedniego dokonania opłaty. OIRP w Olsztynie/Fundacja Radców Prawnych IUS będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających jednostek sektora finansów publicznych w ciągu 7 dni od daty końca szkolenia z siedmiodniowym terminem płatności.

Do pobrania:

Ogłoszenie
Program szkolenia
Zgłoszenie dla Radców prawnych spoza OIRP Olsztyn

Prezes Fundacji Radców Prawnych IUS
Michał Korwek