Aktualności Strona główna

POMOC W WALCE Z KORONAWIRUSEM

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem epidemią koronawirusa  Fundacja Radców Prawnych „IUS” w Olsztynie zamierza pomóc placówkom służby zdrowia oraz innym podmiotom / osobom walczącym z epidemią m.in poprzez zakup środków medycznych lub udzielanie wsparcia finansowego.

Niestety nie będzie to możliwe bez otwarcia Państwa serc na te potrzeby. Wiemy, że ilość akcji i możliwości pomocy jest olbrzymia. Fundacja wspomaga i monitoruje wszelkie działania począwszy od oddawania krwi, przygotowywania posiłków dla osób z pierwszej linii „frontu walki” , poprzez szukanie dostępów do drukarek 3D na potrzeby wykonania elementów wyposażenia szpitalnego, zakup środków medycznych,  skończywszy na przekazaniu środków pieniężnych. Nikt z członków zarządu władz fundacji nie pobiera wynagrodzenia z tytułu sprawowania swoich funkcji , a wszystkie środki pozyskane przez naszą fundację są przeznaczane na pomoc członkom naszej społeczności. Fundacja działa nie tylko w Olsztynie, ale i Ciechanowie, Ostrołęce, a jak trzeba to dzięki Waszej pomocy ogarnie i całą Polskę.

Zabrzmi to paradoksalnie, ale w obecnej sytuacji mamy możliwość czynnego wspierania akcji walki z wirusem, poprzez nic nie robienie, poprzez nie ruszanie się z domu lub minimalizowanie wzajemnych kontaktów. Ale osoby które chcą zrobić coś więcej i wesprzeć działalność Fundacji prosimy o przekazywanie środków :

Fundacja Radców Prawnych „Ius”
10-511 Olsztyn
Ul. Kopernika 10
Nr konta IDEA BANK S.A. 97 1950 0001 2006 0890 7990 0002

 

Jednocześnie ponownie uprzejmie prosimy o przekazywanie informacji do biura OIRP w Olsztynie o potrzebie bezpłatnej pomocy w zakresie dostarczania podstawowych, codziennych produktów i leków seniorom radcom prawnym, radcom prawnym i aplikantom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom, osobom przebywającym na kwarantannie. Informacje prosimy przekazywać na adres mailowy: biuro@oirp.olsztyn.pl lub telefonicznie  tel. 89-5279863.

 

Prezes Fundacji Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie – Michał Korwek