Aktualności

Pomoc finansowa dla członków OIRP w Olsztynie

Zarząd Fundacji Radców Prawnych „IUS” w Olsztynie informuje, iż członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie znajdujący się w trudnej sytuacji osobistej lub zdrowotnej mogą złożyć do dnia 15.01.2017r. Fundacji „IUS” z siedzibą przy ul. Kopernika 10 w Olsztynie wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej na zakup w szczególności leków, środków medycznych, specjalistycznych usług medycznych.
Wniosek winien zawierać uzasadnienie trudnej sytuacji oraz do wniosku załączone powinny być kopie dokumentów potwierdzające wydatkowanie środków finansowych na w/w cele, dokumentacja chorobowa.
Zarząd Fundacji informuje, iż pomoc będzie przyznana w ramach posiadanych środków.

wniosek-o-zapomoge-pieniezna-

Prezes Zarządu
Michał Korwek