Aktualności Strona główna Szkolenia, Konferencje Szkolenie OIRP

Zapraszamy na jesienne sympozjum szkoleniowe do GradHotel Tiffi w Iławie

Olsztyn, dnia 18.09.2015 r.
Szanowni Państwo,

Dotyczy: szkolenia radców prawnych

Szanowni Państwo

Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 10, poz. 65 z póz. zm.) oraz umożliwiając wypełnienie obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie zawiadamia, że w dniach 19-21 listopada 2015 roku organizuje, w Grand Hotel TIFFI ***** w Iławie – sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych.

Zaplanowane tematy szkolenia:

1. Zmiany w kpc – czyli jak zarabiać na mediacji – r.pr. Maciej Bobrowicz, Mediator Gospodarczy, Mediator Sądowy, dwukrotny Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2007-2010 i 2010-2013

2. Skarga kasacyjna w procesie cywilnym – Agnieszka Góra- Błaszczykowska, prof. SWPS, dr hab. nauk prawnych specjalność: postępowanie cywilne, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności dotyczących orzeczeń i środków ich zaskarżania. Organizatorka, pomysłodawczyni i wykładowca wielu konferencji naukowych, seminariów naukowych i szkoleń z postępowania cywilnego, jak również dotyczących zawodów prawniczych. Recenzentka wielu publikacji naukowych i rozpraw doktorskich.

3. Pojęcie dobra i prawa osobistego w najnowszym orzecznictwie (nowe problemy) – Teresa Grzeszak , docent w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od lat specjalizująca się w prawie autorskim i ochronie dóbr osobistych. i jest m.in. autorką rozdziału o ochronie wizerunku w Systemie Prawa Prywatnego

4. Zmiany w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Agnieszka Łąpieś – Rosińska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia wpłacając na rachunek bankowy wskazany w odpowiedniej karcie zgłoszeniowej następujące kwoty:
1) 450,00 zł – radca prawny będący członkiem OIRP Olsztyn, zakwaterowanie w pokoju 2- osobowym;
2) 669,24 zł – radca prawny będący członkiem OIRP Olsztyn, zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym.
3) 990,00 zł – radca prawny nie będący członkiem OIRP Olsztyn, zakwaterowanie w pokoju 2- osobowym. Płatność poprzez Fundację Radców Prawnych IUS.
4) 1290,00 zł – radca prawny nie będący członkiem OIRP Olsztyn, zakwaterowanie w pokoju 1- osobowym. Płatność poprzez Fundację Radców Prawnych IUS.

W przypadku wyboru pokoi 1-osobowych, przed wpłatą opłaty należy skontaktować się z OIRP w Olsztynie, celem uzyskania potwierdzenia, że limit pokoi 1-osobowych nie został wyczerpany.
Uczestnicy szkolenia dokonują wpłat na rachunek wskazany w treści odpowiedniego załącznika do „zgłoszenia”.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

W sprawie wystawienia faktur przez OIRP w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie tel. 89-527-98-63, e-mail: ag@oirp.olsztyn.pl
Izba będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

W sprawie wystawienia faktur przez Fundację Radców Prawnych IUS w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Fundacją Radców Prawnych IUS w Olsztynie tel. 89-527-98-63, e-mail: biuro@fundacjaius.zamnet2.udl.pl
Fundacja będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

Uwaga!
Radcowie prawni, za których koszt uczestnictwa w szkoleniu opłaca jednostka sektora finansów publicznych, przesyłają jedynie kartę zgłoszenia, bez konieczności uprzedniego dokonania opłaty.
OIRP w Olsztynie/Fundacja Radców Prawnych IUS będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających jednostek sektora finansów publicznych w ciągu 7 dni od daty końca szkolenia z siedmiodniowym terminem płatności.

                                                                            DZIEKAN

                                                                        Michał Korwek

a IUS Zapraszamy na Sympozjum Szkoleniowe w Iławie-_radcowie spoza OIRP Olsztyn

b IUS Ilawa_ZGLOSZENIE
c IUS program 02.11.2015