Bez kategorii

Zapraszamy na Sympozjum Szkoleniowe w Iławie 13-15.11.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-15.11.2014 r. odbędzie się sympozjum szkoleniowe w GrandHotel TIFFI ***** w Iławie (www.grandhotel.tiffi.com).

W załączeniu do pobrania ogłoszenie o szkoleniu oraz odpowiednie karty zgłoszeniowe: dla radców prawnych OIRP Olsztyn oraz osób nie będących radcami prawnymi OIRP Olsztyn.

Przypominamy, że trwający cykl szkoleń zawodowych kończy się z dniem 31.12.2014r.

 

Zgodnie z zapisem uchwały 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6.06.2008 r. § 2 pkt. 1 – „W celu wypełnienia obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, radca prawny obowiązany jest uzyskać co najmniej 40 punktów szkoleniowych, w ciągu każdych kolejnych trzech lat, zwanych dalej Cyklem Szkoleń Zawodowych.”

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie do OIRP w Olsztynie do dnia 20 października 2014 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty;

– brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich w stosunku do OIRP w Olsztynie.

Jednocześnie informujemy, że Grand Hotel TIFFI***** w Iławie dla Uczestników

Sympozjum przygotował zniżkę na zabiegi SPA w wysokości -10% od ceny hotelowej.

Parking dla aut osobowych jest niestety płatny – 20 zł. za dobę od samochodu.

Każdy uczestnik szkolenia opłatę za parking pokrywa we własnym zakresie.

                                                                            DZIEKAN

                                                                         Michał Korwek

Ogłoszenie

Program

ZGŁOSZENIE dla r pr OIRP Olsztyn

ZGŁOSZENIE dla osób spoza Izby