Bez kategorii

Szkolenie stacjonarne dla radców prawnych z rejonu Ostrołęki i Ciechanowa

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zaprasza na szkolenie stacjonarne dla radców prawnych z rejonu Ostrołęki i Ciechanowa.

Od października 2014 r. rozpoczynamy cykl szkoleń dla radców prawnych z Rejonu Ciechanowa i Ostrołęki z zakresu prawa karnego procesowego – w aspekcie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, która obowiązuje od 27 stycznia 2014 r., oraz ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2015 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zaprasza na szkolenie na temat „Prawo karne procesowe cz. I”, które poprowadzi SSO Andrzej Żurawski.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 października 2014 r. w godzinach 10.00- 15.00 w Hotelu Pasymowskim położonym na skraju lasu przy trasie E-7 Warszawa-Gdańsk. W odległości 2 km od hotelu znajduje się miasto Mława. Adres: Zajazd Pasymowski, Uniszki Cegielnia 31 , 06-500 Mława.

Bezpośrednio po wykładzie planowane jest spotkanie integracyjne radców prawnych z rejonu ostrołęckiego i ciechanowskiego .

Z uwagi na konieczność przygotowania szkolenia na ustaloną ilość osób i ewentualnej rezerwacji przejazdu / busów / prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie do dnia 13 października 2014 r. drogą mailową vice-Dziekanom : radcy prawni z Rejonu Ostrołęki na adres mlubinska@op.pl lub telefonicznie: kom. 502 089 730, zaś radcy prawni z Rejonu Ciechanowa na adres: poczta@ciechanow.sko.gov.pl lub telefonicznie: kom. 505 982 566 /Bartosz Kowalewski/ wraz z informacją , czy radca będzie korzystał z busa czy dojazd na miejsce szkolenia planuje we własnym zakresie.

 

Organizatorzy zapewniają dojazd z Ciechanowa i Ostrołęki, przy minimalnej liczbie zgłoszeń 8 osób.

 

Dziekan i Vice Dziekani