Aktualności

Zapytanie ofertowe – przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania powojskowego budynku przy ul. Artyleryjskiej 3s w Olsztynie na siedzibę Fundacji Radców Prawnych „IUS” wraz z terenem przyległym

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa remont i zmiana sposobu użytkowania powojskowego budynku przy ul.Artyleryjskiej 3s w Olsztynie na siedzibę Fundacji Radców Prawnych „IUS” wraz z terenem przyległym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 1.1 Dziedzictwo Kulturowe.

Zamawiający: Fundacja Radców Prawnych „IUS”, ul.Kopernika 10, 10-511 Olsztyn
NIP 739 386 80, REGON 281601820, KRS 0000508005.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego przyjętego uchwałą Nr 3 Zarządu Fundacji Radców Prawnych „IUS” z dnia 19.04.2016 r.

Termin złożenia oferty: do dnia 05.09.2017 r., godzina 10:00.

Data publikacji ogłoszenia: 09.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1_2017
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1_2017
REGULAMIN