Aktualności Strona główna

Zaproszenie do udziału w realizacji zadania szczepień masowych bez ograniczeń wiekowych dla osób współpracujących z Fundacja Radców Prawnych IUS w Olsztynie, członków samorządu radców prawnych, aplikantów radcowskich zrzeszonych w OIRP w Olsztynie oraz ich rodzin

Szpital w Ostródzie jako organizator punktu szczepień powszechnych wraz z Fundacją Radców Prawnych IUS w Olsztynie zaprasza do skorzystania z możliwości grupowego zaszczepienia dla osób współpracujących z Fundacja Radców Prawnych IUS w Olsztynie, członków samorządu radców prawnych, aplikantów radcowskich zrzeszonych w OIRP w Olsztynie (w tym pracowników izby) oraz pełnoletnich członków ich rodzin.

Pilotażowy punkt szczepień masowych mieści się niedaleko ostródzkiego szpitala w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi przy ul. Sportowej 1, wejście od strony ul. Warmińskiej (duży parking).

Szczepienia – w zależności od liczby osób chętnych – planowane są po dniu 12 maja 2021r. w wyznaczonym dniu i godzinie przypadającej pomiędzy 8.00 – 18.00. Wybór szczepionki uzależniony będzie od możliwości i dostaw do Szpitala, przy czym na dzień dzisiejszy posiada on wszystkie dostępne w Polsce cztery rodzaje szczepionek.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie zgłoszeń wraz ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru pesel do dnia 7 maja 2021r. (poniedziałek). Zgłoszenia w oryginale (z oryginalnym podpisem) należy przysłać na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie, 10-511 Olsztyn, ul. Kopernika 10 wraz z oryginalnym podpisanym przez osoby zgłoszone formularzem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Na szczepienie należy zabrać ze sobą wypełniony i podpisany kwestionariusz dostępny na stronie http://szpital-ostroda.pl/szczepienia-covid pod linkiem: http://szpital-ostroda.pl/userfiles/kwestionariusz_09042021.pdf oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uzyskaną pod linkiem: http://szpital-ostroda.pl/userfiles/Zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

 

Prezes Zarządu Fundacji IUS                               Dziekan

Michał Korwek                                     Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Oświadczenie dla OIRP i IUS o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda_na_przetwarzanie_danych