Aktualności

Sympozjum szkoleniowe i obchody XXXV-lecia samorządu radcowskiego w Lidzbarku Warmińskim

Szanowni Państwo

Dotyczy: szkolenia radców prawnych

Fundacja Radców Prawnych IUS uprzejmie zawiadamia, że w dniach 17-19 listopada 2017 r.. organizuje, w Hotelu Krasicki **** w Lidzbarku Warmińskim – sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych.

Zaplanowane tematy szkolenia:

1.Skarga kasacyjna.
2.Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
3.Skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie.
4. Warsztaty motywacyjne dla radców prawnych.

Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia wpłacając na rachunek bankowy wskazany w odpowiedniej karcie zgłoszeniowej następującą kwotę:
1090,00 zł – radca prawny nie będący członkiem OIRP Olsztyn, zakwaterowanie w pokoju 2- osobowym. Płatność poprzez Fundację Radców Prawnych IUS.
Uczestnicy szkolenia dokonują wpłat na rachunek wskazany w treści odpowiedniego załącznika do „zgłoszenia”.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

W sprawie wystawienia faktur przez Fundację Radców Prawnych IUS w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Fundacją Radców Prawnych IUS w Olsztynie tel. 89-527-98-63, e-mail: biuro@fundacjaius.zamnet2.udl.pl
Fundacja będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.
Uwaga!
Radcowie prawni, za których koszt uczestnictwa w szkoleniu opłaca jednostka sektora finansów publicznych, przesyłają jedynie kartę zgłoszenia, bez konieczności uprzedniego dokonania opłaty.
Faktury będą wystawiane dla jednostek sektora finansów publicznych w ciągu 7 dni od daty końca szkolenia z siedmiodniowym terminem płatności.

PREZES

Michał Korwek

Karta zgloszeniowa dla osób spoza OIRP
Program szkolenia