Aktualności Dla radców prawnych i aplikantów radcowskich Strona główna

POMOC OSOBOM POTRZEBUJĄCYM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

Przyszła jesień i czego należało się spodziewać sytuacja związana z zachorowaniami na Covid-19 uległa znacznemu pogorszeniu. Z tych przyczyn ograniczyliśmy przyjmowanie interesantów w biurze OIRP w Olsztynie i na najbliższy okres musieliśmy wprowadzić zmiany w pracy biura. Sytuacja zmusza nas do ponowienia apelu z wiosny o przekazywanie do właściwych miejscowo wicedziekanów lub biura OIRP w Olsztynie informacji o potrzebie bezpłatnej pomocy w zakresie dostarczania podstawowych, codziennych produktów i leków seniorom radcom prawnym, radcom prawnym i aplikantom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.  Informacje prosimy przekazywać :

Rejon Olsztyn –  wicedziekan Michał Korwek, mail: michalkorwek@interia.pl lub telefonicznie 604 550 235

Rejon Ciechanów – wicedziekan Mirosław Tetkowski , mail : kancelaria@tetkowski.com.pl lub telefonicznie 502584376

Rejon Ostrołęka – wicedziekan Witold Lewandowski mailowy : witlew@kancelaria-witlew.pl lub telefonicznie  tel. 502677164

Oirp w Olsztyniekontakt na adres mailowy : biuro@oirp.olsztyn.pl lub telefonicznie  tel. 89-5279863

Prosimy również osoby chętne do udzielania takiej pomocy o kontakt jak wyżej. Nie możemy zostać obojętni w obliczu takiej sytuacji i potrzebie ewentualnej pomocy.

Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych, w sklepach położonych w najbliższej okolicy ich zamieszkania. Leki kupowane będą na podstawie recept.

Podczas rozmowy z właściwym wicedziekanem lub  pracownikiem Biura, albo w treści maila należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Osoba pomagająca telefonicznie skontaktuje się z osobą objętą pomocą i zapyta o potrzeby oraz ustali termin realizacji. Rozmowy telefoniczne będą podstawowym narzędziem kontaktu. Osoba, który zrobi zakupy, rozliczy się na podstawie paragonu. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą. Całość i poprawność wykonania „usługi” zakończy telefon od właściwego wicedziekana.

Dziekan OIRP w Olsztynie – Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Prezes Fundacji Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie – Michał Korwek

Wicedziekan Witold Lewandowski

Wicedziekan Mirosław Tetkowski