Aktualności Dla radców prawnych i aplikantów radcowskich Strona główna

Pomoc finansowa dla członków OIRP w Olsztynie

Zarząd Fundacji Radców Prawnych „IUS” w Olsztynie informuje, iż członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie znajdujący się w trudnej sytuacji osobistej lub zdrowotnej mogą złożyć do dnia 21.12.2022 r. wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zakup w szczególności leków, środków medycznych, specjalistycznych usług medycznych.
Wniosek winien zawierać uzasadnienie trudnej sytuacji. Zarząd Fundacji informuje, iż pomoc będzie przyznana w ramach posiadanych środków.

Wraz z wnioskiem należy złożyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o dochodach.

Prezes Zarządu
Michał Korwek

IUS druk na pomoc pieniezna