Aktualności Strona główna

Nowe organy Fundacji Radców Prawnych Ius

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 13 lipca 2022 roku zostały powołane nowe organy Fundacji Radców Prawnych Ius.

Skład organów przedstawia się następująco:

  1.  Do Zarządu Fundacji Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie trzeciej kadencji powołano:

1) Michała Korwek – do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu;

2) Olgę Malinowską – do sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu;

3) Jakuba Bartoszewicza – do sprawowania funkcji Członka Zarządu;

4) Katarzynę Skrodzką-Sadowską – do sprawowania funkcji Członka Zarządu.

  1. Do Rady Fundacji Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie trzeciej kadencji powołano :

1) Witolda Lewandowskiego – do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady;

2) Aleksandra Stusio – do sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady;

3) Halinę Domańską – do sprawowania funkcji Sekretarza Rady;

4) Piotra Marciniaka – do sprawowania funkcji Członka Rady;

5) Jerzego Borkowskiego – do sprawowania funkcji Członka Rady.

 

Gratuluję nowo wybranym osobom i życzę wiele sukcesów, wytrwałości w działaniach i satysfakcji związanej z objęciem funkcji.

Jednocześnie dziękuję dotychczasowym członkom organów za zaangażowanie i działanie na rzecz naszej Fundacji.

 

Prezes Zarządu Fundacji Radców Prawnych IUS

Michał Korwek