Aktualności

Fundacja Radców Prawnych IUS pomaga radcom prawnym seniorom

Z radością informuję, że w dniu 5.11.2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, którego przedmiotem było przyznanie pomocy finansowej dla potrzebujących radców prawnych i aplikantów. Zarząd podjął uchwały o udzieleniu pomocy finansowej czterem osobom na łączną kwotę 1753,52 zł.
Pomoc finansowa została przyznana na zakup leków i środków medycznych.

Radcowie prawni i aplikanci (lub ich rodziny) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , a potrzebujące pomocy , mogą złożyć wniosek o pomoc finansową zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

IUS druk na pomoc pieniężną

Prezes Zarządu Fundacji
/-/ Michał Korwek